Ciągłość funkcji i punkty nieciągłości Pajac: Zbadaj ciągłość funkcji. Podaj punkty nieciągłości.
 2x−6 dla x≤−1  
f(x)=3x+2 dla −1<x<4
 x2−2 dla x≥4 
21 maj 12:44
annabb: f(−1)=−8 limx→−1+ f(x)=−1 limx→4 f(x)=14 f(4)=14 funkcja jest nieciągła w x=−1
21 maj 13:35