pomocy nie umiem matematyki : Cięciwy AB i CD przecinają się w punkcie E, |ÐAEC| = 45°. Wiedząc, że |AE| = 4, |CE| = 2, |ED| = 3, oblicz: a) pole trójkąta AEC b) pole trójkąta BED.
21 maj 11:33
janek191: Kąt AEC ma 45o?
21 maj 11:53
nie umiem matematyki : A, tak! Nie zauważyłam błędu w treści zadania, przepraszam. |AEC| = 45
21 maj 12:25
Tadeusz: rzeczywiście nie umiesz emotka
21 maj 12:32
janek191: PΔ = 0,5a*b*sinα
21 maj 13:27
nie umiem matematyki : Nie umiem, Panie Tadeuszu − dlatego szukam tutaj pomocy emotka
21 maj 15:03
nie umiem matematyki : Jestem w stanie obliczyć polę jednego trójkąta z tego wzoru, który podał janek191, ale co z drugim z nich?
21 maj 15:05
nie umiem matematyki : Podobieństwo tych tójkątów to 2/3 czy 4/3?
21 maj 15:07
nie umiem matematyki : Nie podobieństwo, a właściwie skala podobieństwa*, żeby być precyzyjnym
21 maj 15:08
a7: rysunekΔACE jest podobny do ΔEBD gdyż kąty AEC i BED są wierzchołkowe a kąty ACE i EBD są oparte na tym samym łuku więc równe sobie
4 2 

=

x=....
3 x 
i ten sam wzór na P=1/2 |EB|*|ED|*sin45o
21 maj 15:12
a7:
 92 
PΔEBD wyszło mi

 8 
21 maj 15:13
Bleee: rysunek Wykaż podobieństwo trójkątów AED i BEC (patrz tw. o kątach opartych na tym samym łuku). Wykorzystaj zdobytą wiedzę do ułożenia odpowiedniej proporcji i wyliczenia |BE| = x
21 maj 15:16
a7: tutaj teoria o kątach wpisanych http://matematyka.pisz.pl/strona/464.html tutaj teoria o trójkątach podobnych http://matematyka.pisz.pl/strona/531.html
21 maj 15:26
nie umiem matematyki : rysunekDziękuję wszystkim za odpowiedzi! Czy to możliwe, że zadanie ma dwa rozwiązania? Moim problemem było nazwanie tych odcinków − w zależności od tego, w którym miejscu narysuję |ED|, skala podobieństwa tójkątów wygląda inaczej. Załóżmy, że odcinek |ED| jest umiejscowiony w taki sposób, jak na rysunku − wówczas proporcje układają się tak: 2/4 = 3/x Czy w tym rozumowaniu jest jakiś błąd, czy zadanie nie jest po prostu sprecyzowane?
21 maj 16:51
a7: rysunekzrobiłaś odcinki AD i BC zamiast AB i CD natomiast chyba chodziło Ci o to gdyby było tak ja na rysunku to rozwiązanie byłoby rzeczywiście nieco inne
21 maj 16:56
a7: o przepraszam wtedy byśmy liczyli inne trójkąty
21 maj 17:02
nie umiem matematyki : Faktycznie, dziękuję!
21 maj 17:05
a7: rysunekC musi być jednak jakby zawsze bliżej A, żeby spełnić warunki zadania (kąt AEC=45o i długości odcinków). także chyba jednak jest to jedyne rozwiązanie, ale chyba rozumiem co miałaś na myśli
21 maj 17:06