wykaz ze zofia: wykaz, ze jezeli suma a i b jest dodatnia to a3+b3/a2+b2≥a+b/2 pomnozylam przez 2 i a2+b2 i ze wzorow skrocongo mnozenia mam 2(a+b)(a2−ab+b2)≥(a+b)(a2+b2) i teraz moje pytanie czy skrócenie przez a+b byłoby błedne, bo a+ b jest dodatnie ale czy to nie zmienia jkaby wyrazenia czy musze wyciagnąć je przed nawias, bo w odpwiedzi mam jasno ze musi to byc przed nawiasem ktora wersja poprawna
21 maj 11:07
fil: 2(a + b)(a2 − ab + b2) − (a + b)(a2 + b2) >= 0 (a + b)(2a2 − 2ab + 2b2 − a2 − b2) >= 0 (a + b)(a − b)2 >= 0
21 maj 11:11
zofia: tak tak mam ale zastanawiam sie czy jakbym podzieliła przez a+b czy bylby to blad
21 maj 11:14