rozwiazanie sandra: Ze zbioru siedmiu liczb: ቊ1 − √2; 4ߨ ; √ଷ √ଷ ; ට7 ଵ ଽ ; −3, (1234); 0,15; √−1 య ቋ wypisz: a) liczby całkowite ujemne b) liczby wymierne dodatnie c) liczby niewymierne
21 maj 09:23
fil: a) √ଷ, ; ට7 b) ቋ, ቊ c) య
21 maj 09:37
annabb: do b jeszcze 0,15
21 maj 09:40
fil: a, no i w c) jeszcze ଽ
21 maj 09:40
annabb: do C to bym wrzuciła jeszcze 1 − √2 oraz √ଷ a zastanawia mnie czy P{−1} można dać do niewymiernych?
21 maj 13:02
annabb: −1
21 maj 13:04
janek191: −1 = i − jednostka urojona
21 maj 13:06
ICSP: −1 = {i , −i} to nie liczba!
21 maj 13:09
annabb: że urojone to wiem... ale tak trochę chciałam naciągnąć...ale faktycznie niewymierne to podzbiór R a on jest rozłączny z urojonym
21 maj 13:13