Wyznaczanie homografii Paral: Wyznacz homografię przekształcającą okrąg |z| = 1 na prostą Re(z) = 0. Ktoś wie jak się do tego zabrać?
20 maj 23:54
Adamm: obierz dowolne 3 punkty na okręgu, i przekształć na dowolne 3 inne teraz szukaj homografii która zrobi to samo
21 maj 02:48
jc: Prosta Re z = 0 jest symetralną odcinka o końcach −1, 1: |z+1|=|z−1| Teraz wystarczy podzielić
 z+1 
|

|=1
 z−1 
 z+1 
u=

 z−1 
 u+1 
z=

=f(u) szukana homografia
 u−1 
21 maj 06:40
Paral: Dzięki wielkie za pomoc
22 maj 17:56