Wykres funkcji f(x)= -2xkwadrat +bx + c przecina oś y w punkcie (0;1) i przechod Katarzyna : Wykres funkcji f(x)= −2xkwadrat +bx + c przecina oś y w punkcie (0;1) i przechodzi przez punkt (3;−2). Oblicz wartość wspólczynników b i c.
20 maj 23:03
annabb: c=1 bo to przecięcie z osią Y wstaw współrzędne punktu −2=−2•32+3b+1 i policz b
20 maj 23:08
Katarzyna : Dziękuje bardzoemotka !
20 maj 23:17