a) Ω = { O, RO, RRO, RRRO, RRRRO, RRRRR } ----: a) Ω = { O, RO, RRO, RRRO, RRRRO, RRRRR } b) X ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } P ( X = 0 ) = 1/6 P ( X = 1 ) = 1/6 P ( X = 2 ) = 1/6 P ( X = 3 ) = 1/6 P ( X = 4 ) = 1/6 P ( X = 5 ) = 1/6 Czy podpunkt b) jest dobrze zrobiony ?
20 maj 20:53
Poprostupatryk: Podaj treść bo bez niej jest ciężej
20 maj 21:52