Prawdopodobieństwo Chin_Chin: Na egzaminie testowym jest 30 pytań. Na każde pytanie są podane cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawdziwa. Za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt a za fałszywą −0,5 punktu. Próg zaliczenia wynosi 15 punktów. Oblicz prawdopodobieństwo, że udzielając losowych odpowiedzi student zaliczy egzamin Podobno trzeba to zrobić z rozkładu Poissona, jednak nie wiem jak się zabrać za to zadanie. Bardzo proszę o pomoc
20 maj 20:47