Prawdopodobieństwo Zuzia: Rzucamy symetryczną monetą aż do wyrzucenia pierwszego orła, ale nie więcej niż 5 razy. Niech X będzie zmienną losową oznaczającą liczbę wyrzuconych reszek. a) Skonstruować przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω dla tego doświadczenia. b) Zbudować rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X. c) Czy zmienna losowa X jest zmienną dyskretną czy ciągłą? Odpowiedź uzasadnić. d) Obliczyć prawdopodobieństwo P(X ≤ 2).
20 maj 18:00
wredulus_pospolitus: Wujek google na ratunek: "Rozkład geometryczny" Wpisać i popatrzeć
20 maj 18:18
wredulus_pospolitus: Pamiętaj, że P(X = 5) oznacza wyrzucenie za piątym razem orła (sukces) bądź pięć razy reszkę
20 maj 18:19
wredulus_pospolitus: A jeżeli nie znasz (już teraz) odpowiedzi na (c) ... to siadaj czym prędzej do książek.
20 maj 18:20
Zuzia: Wyszło mi : a) Ω = { O, RO, RRO, RRRO, RRRRO, RRRRR } b) X ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } . Czy podpunkt b) jest dobrze napisany ?
20 maj 19:20
Zuzia: I czyżby odpowiedź w podpunkcie c) brzmiała − dyskretna ?
20 maj 19:29
Zuzia: Podpunkt b) wyszedł mi w ten sposób : P ( X = 0 ) = 1/6 P ( X = 1 ) = 1/6 P ( X = 2 ) = 1/6 P ( X = 3 ) = 1/6 P ( X = 4 ) = 1/6 P ( X = 5 ) = 1/6 Czy to jest dobrze ?
20 maj 19:58