zbiory zbior: Ile jest liczb podzielnych przez którąś z liczb 8, 13, 14 wśród liczb naturalnych nie większych od 2000? Gdzie popełniam błąd: |A8| = 2000 : 8 = 250 |A13| = (podłoga) 2000 : 13 = 153 |A14| = (podłoga) 2000 : 14 = 142 |A8 ∩ A13 | = (podłoga) 2000 : (8*13) = 19 |A8 ∩ A14 | = (podłoga) 2000 : (8*14) = 17 |A13 ∩ A14 | = (podłoga) 2000 : (14*13) = 10 |A8 ∩ A13 ∩ A14 | = (podłoga) 2000 : (14*13*8) = 1 |A8 ∪ A13 u A14| = 250 +153 + 142 − 19 − 17 − 10 +1 = 500 Wynik jest podobno zły, nie wiem dlaczego. Proszę o pomoc
20 maj 15:58
wredulus_pospolitus: 8 i 14 nie są względnie pierwsze <−−− tutaj
20 maj 16:00
wredulus_pospolitus: |A8 n A14| = (podłoga) 2000: (4*2*7) = ...
20 maj 16:01
zbior: aaa no tak, dziękuję za pomoc
20 maj 16:02
wredulus_pospolitus: I oczywiście |A8 n A13 n A14| do poprawy z tego samego powodu
20 maj 16:08