W trójkącie ABC punkt S jest środkiem okręgu wpisanego, czarniecki: W trójkącie ABC punkt S jest środkiem okręgu wpisanego, a punkty M i N są punktami styczności tego okręgu z bokami AB i AC odpowiednio. Wykaż, że punkt S leży na okręgu opisanym na trójkącie AMN .
20 maj 15:23
Minato: rysunek β = 180−α Na czworokącie AMSN można opisać okrąg, zatem...
20 maj 15:34
czarniecki: Dzięki
20 maj 15:43