granice funkcji chiken: Obliczyć granicę lewostronną gL i granicę prawostronną gP w punkcie x0 = 0 funkcji
 x2 + 1 dla x > 0 
f (x) = 0 dla x = 0
 2x dla x < 0 
20 maj 14:58
Minato: lim0x2+1 = 1 lim0+ 2x = 0 funkcja nie jest ciągła w x0 = 0
20 maj 15:08