Kombinatoryka zanonimizowany49837: W pewnym budynku biurowym przydzielono pracownikom pięciocyfrowe kody bezpieczeństwa, przy czym każdy kod musiał spełniać następujące dwa warunki: 1) kod musi zawierać co najmniej 3 różne cyfry 2) kod musi zawierać co najmniej jedną cyfrę parzystą i co najmniej jedną cyfrę nieparzystą Ile jest kodów spełniających powyższe warunki?
20 maj 13:29
zanonimizowany49837: bump
20 maj 18:43
wredulus_pospolitus: Najprościej policzyć ile kodów NIE SPEŁNIA takich oto wymagań.
20 maj 18:46
wredulus_pospolitus: Albo jeszcze prościej Oblicz ile jest kodów spełniających warunek (1). Następnie Oblicz ile jest kodów spełniających warunek (1) ale NIE SPEŁNIAJĄCYCH warunku (2). Odejmij otrzymane wartości i masz to czego szukasz (czyli liczba kodów spełniających warunek (1) i (2) ).
20 maj 18:48