Obliczyć całkę Lebesque'a Ania: Hej, mam obliczyć Całkę Lebesque'a na przedziale [1,9] funkcji f(x)=[log3x].
 x 
Nie wiem jak poradzić sobie z podłogą. Całka z log3x to xlog3x −

. Wtedy
 ln3 
 9 1 
wychodziłoby, że ta całka to [9log39 −

] − [log31−

] ? Albo to wszystko w
 ln3 ln3 
podłodze?
20 maj 10:54
jc: Jeśli [ ] to podłoga, to f(x) = 0 dla x ∊[1,3), f(x)=1 dla x ∊ [3,9), f(9)=2. Całka = 6.
20 maj 14:24