Zadanko K98R: Wielomian W przy dzieleniu przez dwumian (x−1)daje resztę 2, a przy dzieleniu przez (x−2) daje resztę 3. Ile wynosi reszta z dzielenia Wielomianu W przez (x−1)(x−2)?
20 maj 10:48
Eta: W(x)=(x−1)(x−2)*Q(x)+ R(x) , R(x)=ax+b −− reszta stopnia co najwyżej pierwszego W(1)=2⇒ a+b =2 W(2)=3⇒ 2a+b =3 to a=1 i b=1 R(x)=x+1 ========
20 maj 11:21