Dla jakich wartości parametru a i b poniższe wielomiany są równe: Wiecznie Młody: C(x)= (a +1)x7 + (b – 3)x5 +5 D(x)= 11x7+ (b – 3 )x3+5
20 maj 10:38
Eta: a+1=11 i b−3=0⇒ a=10 i b=3 C(x)=11x7+5 i D(x)=11x7+5 , C(x)=D(x)
20 maj 11:26