Zadanie Dejvid: Wyznacz iloraz nieskończonego zbieżnego ciągu geometrycznego mając podaną sumę jego wyrazów i wartość pierwszego wyrazu : S=15, a1=2,5
20 maj 08:48
Dejvid: To będą 2 rozwiązania czy jedno?
20 maj 08:50
janek191:
 5 
q =

 6 
20 maj 10:02
Eta:
 a1 
S=

, |q|<1
 1−q 
 a1 
q= 1−

=....
 S 
20 maj 10:02