Udowodnij ....: Sprawdź czy wyrażenie 1616 – 999 jest podzielne przez 11.
20 maj 08:47
Mila: 1616=264 25=32=(−1) mod (11) /3 215=(−1) mod (11) /4 260=1 (mod 11) 24=16=5 (mod11) 264=5(mod11)⇔1616=11k+5, k∊C 999=3198 33=5(mod11) 32=−2 (mod11) 35=−10 (mod11)=1(mod11) (198:5=39 r3) 35=1(mod11) /39 3195=1(mod11) 33=5(mod11) 398=5(mod11)⇔ 999=11m+5, m∊C 1616−999 = 11k+5−11m−5= 11*(k−m) i (k−m)∊C
20 maj 19:28