Stereometria, aksjomat weronisia00: Jaką figurą jest przekrój sześcianu płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi i środek symetrii sześcianu? Oblicz pole przekroju przyjmując, że krawędź sześcianu ma długość 6. Zakoduj wynik podając cyfry dziesiątek, jedności i części dziesiętnych jego rozwinięcia dziesiętnego. Z mojego rozumowania wynika, że przekrojem jest sześciokąt foremny, a bok jest długości 3 2, więc pole jest równe 27 3, ale w odp. zakodowane jest 155, więc czy ja coś źle robię, czy to błąd w odpowiedziach?
20 maj 03:13
fil: Oczywiscie ze takim przekrojem jest szesciokat foremny
20 maj 09:24
fil: w tym przypadku, o boku 32
20 maj 09:24
fil: rysunek
20 maj 09:28