trójkąt michał: Dany jest trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku A Na boku BC obrano punkt P tak,ze |∡BPA|=2|∡BAP|
 1 1 2 
Wykaż że zachodzi równość

+

=

 |BP| |CP| |AP| 
19 maj 21:18
Eta: rysunek Rysujemy okrąg o promieniu R opisany na tym trójkącie |BC|=2R i |SD|=R ΔDPS jest równoramienny o kątach przy podstawie 2α to |DP|=|SD|=R Trójkąty ACP i BPD są podobne z cechy (kkk) to:
 AP CP AP BP 

=

i

=

 BP PD CP PD 
dodając stronami otrzymujemy
AP AP CP+BP BC 2R 

+

=

=

=

=2
BP CP PD PD R 
dzieląc stronami przez AP otrzymujemy tezę
 1 1 2 

+

=

 BP CP AP 
==============
19 maj 23:05
Mila: emotka
19 maj 23:32