n poziomka: Wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość funkcji f(x,y)= x3 + y3 −9xy+7 w kwadracie o wierzchołkach: A(0,0) , B(5,0) , C(5,5) , D(0,5).
19 maj 21:09
ABC: i problem polega na? szukasz punktów krytycznych wewnątrz kwadratu , a na brzegu możesz zagadnienie sprowadzić do funkcji jednej zmiennej
19 maj 21:15