Prawdopodobieństwo - kule zielone, czarne, białe Andzia21: W pojemniku było 15 kul białych, 15 czarnych i n zielonych. Z pojemnika wylosowano jedną kulę a następnie z pozostałych kul ponownie wylosowano jedną kulę. Oblicz n, jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo wylosowania za drugim razem kuli zielonej wynosi 14.
19 maj 20:26