romb Agnieszka : Dany jest romb, w którym dłuższa przekatna jest równa 10, a jeden z kątów ma miarę 40°. Oblicz pole. rombu. Wynik Podaj w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku
19 maj 20:08
annabb: tg 20° = x/5 = 0,36397 x=1,81985 d2=2x=3,6397 P=d1•d2/2=18,2
19 maj 20:53