kombinatoryka jaros: Grupę 12 drużyn sportowych, wśród których są drużyny A, B i C, dzielimy losowo na trzy równe podgrupy I, II, III. Ile jest sposobów takiego podziału, aby każda z drużyn A, B i C znalazła się w innej podgrupie? Zakładamy, że kolejność drużyn w podgrupie nie jest ważna. Opisze mi ktoś to?
19 maj 19:46
Jerzy: "Odkładamy " chwilowo drużyny A,B,C na bok. Pozostałe 9 drużyn dzielimy na trzy grupy:
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
3
nawias
 
*
*
    
Taraz drużyny A,B,C mozemy przydzielić do tych grup na 3! sposobów, czyli ostatecznie:
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
3
nawias
 
*
*
*3!
    
20 maj 10:29