całka podwójna Izabelka: Oblicz całkę podwójną z funkcji: f(x,y)=1 po obszarze D ograniczonym krzywymi y=ex, y=lnx, x+y=1 i x=2.
19 maj 18:52
piotr:01 (ex−1+x) dx + ∫12 (ex−lnx) dx = −1/2 + e + (e − 1) e − ln(4)
20 maj 08:23