Oblicz stosunek pól trójkątów ataka: W trojkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość |AB|= 6cm i |AC|= 8cm. |AD| jest wysością w tym trojkącie. Oblicz stosunek pół trójkątów ACD i ABC.
19 maj 17:51
Iryt: rysunek Podpowiedź:
 8 
1)ΔACD∼ΔABC w skali k=

 c 
2) stosunek pól figyr podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa tych figur Dokończ
19 maj 18:00