Proszę o pomoc w rozwiązaniu tak krok po kroku BB:
 1 1 
Rozwiąż nierówność


 x+5 x+1 
19 maj 17:41
annabb: rysunekzielona jest niżej niż niebieska dla x∊(−;−5)u(−1;)
19 maj 17:45
BB: To jest to z dobrą treścią
19 maj 17:45
annabb: albo
1 

− U(1}{x+1} ≤0
x+5 
x+1 

− U(x+5}{(x+5)(x+1)}≤0
(x+5)(x+1) 
U(−4}{(x+5)(x+1)}≤0 mnożymy przez Mianownik2 aby dodatni i nie zmienić znaku nierówności −4(x+5)(x+1)≤0 i rysujemy smutną parabolę o miejscach zerowych −5 i −1
19 maj 17:49
PW: Bywa że takie zadania dostają uczniowie, którzy nie znają jeszcze funkcji kwadratowej. Wówczas dla nierówności
 −4 

≤ 0
 (x+5)(x+1) 
rozumowanie może przebiegać następująco: 1. Równość nie zachodzi dla żadnej 'x' z dziedziny. 2. Licznik jest ujemny, więc mianownik musi być dodatni: (x+5)(x+1) > 0, co oznacza że oba czynniki muszą być dodatnie albo oba ujemne (x+5>0 i x+1 >0) lub ( x+ 5 < 0 i x + 1 < 0) (x > −5 i x > −1) lub (x < −5 i x < −1) (tu można sobie pomóc zaznaczając zbiory na osi) x > −1 lub x < − 5
19 maj 18:08