Okrąg o równaniu Arek: Okrąg o równaniu o : x2 + 2x + y2 + 2y = 14 jest styczny do prostych k : 4y − 3x − 19 = 0 i l : 4y + 3x+ 27 = 0 w punktach K i L odpowiednio. Wyznacz równania wszystkich okręgów, które są jednocześnie styczne do okręgu o , prostych k i l , oraz nie przechodzą przez punkty K i L .
19 maj 17:15
an: rysunek
19 maj 18:12
Arek: A jak mam to zrobić? Jakie obliczenia?
19 maj 19:27
an: Na początek równanie tego okręgu w postaci kanonicznej
19 maj 20:17
Arek: Czyli mam (x−a)2+(y+b)2=r2 I piszę do tego okręgu 3 równania: 1) Styczność z k 2)Styczność z l 3) r+R=|S1S1|?
19 maj 20:38
an: rysunekwyznaczasz WO i masz trójkąt "znany" WOB oraz podobne WO1B i WO2C
19 maj 20:45