Jednokładność salamandra: Obrazem trojkata ABC w jednokładności o środku S=(1,−5) i skali = −3 jest trojkat KLM o wierzchołkach K=(19, 7), L=(−2, 13), M=(13,−8). Wyznacz współrzędne trojkata ABC https://imgur.com/a/X52PWUR Nie wiem czy dobrze to wymnozylem, czy muszę skorzystać z tego „dziwnego” wzoru z tablic?
19 maj 16:21
Minato: k[SA] = [SK] −3[x − 1; y + 5] = [18, 12] ⇒ x = −5 i y = −9 ⇒ A =(−5, −9) k[SB] = [SL] −3[x−1; y+5] = [−3, 18] ⇒ B = (2, −11) k[SC] = [SM] −3[x−1; y+5] = [12, −3] ⇒ C = (−3, −4)
19 maj 17:10
an: Tego typu zadania możesz sprawdzić w geogebrze, albo na kartce papieru najlepiej w kratkę.
19 maj 17:30
salamandra: Z liczbami jakie mi wyszły, ciężko byłoby te punkty zaznaczyć na kartce
19 maj 17:40
annabb: na papierze podaniowym chyba się zmieszczą emotka wzór w tablicach jest wygodny jak nie wiesz co liczyć emotka po prostu wstawiasz emotka
19 maj 17:42
salamandra: Akurat wektory i jednokładność troche u mnie kuleją, wiec zapewne bym po prostu na maturze wstawił. Na początku w ogóle nie wiedziałem, że jednokładność jest w tablicach i poleciałem „na czuja” tym swoim sposobem
19 maj 17:46
an: Tu jest akurat o skali Polska "mieści" się na zwykłej kartce, a ma 314tys km2, tu można przyjąć za jednostkę kratkę i mieści się na A5 , ale można również inną skalę i nie koniecznie chodzi o super dokładność, można zrobić rysunek "szacunkowy" pozwalający sprawdzić czy się nie "zapętliliśmy".
19 maj 18:01