kombinatoryka Saucy: W pudełku znajduje się 5 kul, w tym 3 białe i 2 czarne. Z pudełka losujemy bez zwracania po jednej kuli tak długo, aż wylosujemy kulę czarną. Oblicz wartość oczekiwaną E(X) i odchylenie standardowe D(X) liczby X wylosowanych kul białych. Ktoś jest w stanie wytłumaczyć co to jest E(x) ,D(x) oraz jak miałbym to policzyć w zadaniu
19 maj 15:58
PW: Definicji nie tłumaczymy. Zaczznij od skonstruowania zmiennej losowej X. Może ona przyjmować wartości 0 (za pierwszym razem wylosowano czarną), 1 (za pierwszym razem biała, za drugim czarna) 2 (dwa razy biała, za trzecim czarna) 3 (trzy razy biała, za czwartym czarna) 4 (cztery razy biała, za piątym czarna) 5 (pięć razy biała, za szóstym czarna) Dalej policz − z jakimi prawdopodobieństwami przyjmowane są poszczególne wartości..
19 maj 16:14
PW: No i pomyliłem się. Są tyko 3 kule białe, więc z tej wyliczanki ostatnie dwa wiersze trzeba skreślić. Ostatni wiersz wyliczanki powinien brzmieć: 3 (trzy razy wylosowano kulę białą).
19 maj 16:19
19 maj 16:27
Saucy : Policzyłem tak:
 2 
0 (za pierwszym razem wylosowano czarną)−

 5 
 3 
1 (za pierwszym razem biała, za drugim czarna) −

 10 
 1 
2 (dwa razy biała, za trzecim czarna) −

 5 
 1 
3 (trzy razy biała, za czwartym czarna) −

 10 
Co dalej mam z tym zrobić?
19 maj 22:07