Niech a > 1 Arek: Niech a > 1 będzie ustaloną liczbą rzeczywistą i f(x) = log(ax) a . Wyznacz dziedzinę funkcji f . Oblicz f(1b) jeżeli f (b) = 2020 ax to podstawa logarytmu
19 maj 15:09
wredulus_pospolitus:
 1 1 1 
logax a =

=

=

 loga (ax) logaa + logax 1 + logax 
19 maj 15:27