Wyznacz dziedzinę funkcji: Angelika: Wyznacz dziedzinę funkcji:
  3x+1  
a) f(x)=

  2x+7  
  x−4  
b) f(x)=

  5−2x  
19 maj 14:36
wredulus_pospolitus: to co być tutaj ma być ≥ 0
. 

to co być tutaj musi być ≠ 0 
I działaj
19 maj 14:37
PW: Tradycyjnie zapytam: A z czym masz kłopot?
19 maj 14:38
lolek231: a) D: 2x+7 ≠ 0
 7 
x≠−

 2 
b) D: x−4 ≥0 v 5−2x >0
 5 
x≥4 x<

 2 
19 maj 15:08
PW: lolek231, ake w b) nie "lub" lecz "i" i nie pierwiastki mają być nieujemne, lecz to co stoi pod pierwiastkami.
19 maj 15:12