Geometria analityczna rozserzona Olcix: Punkt A (2,3) jest wierzchołkiem rombu ABCD o polu równym 300 punkt S (3,4) jest środkiem symetrii tego rombu, wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego rombu
19 maj 14:29
Olcix: Mam wyliczone dwie przekątne i punkt A i C d1= 102 d2=302 I C (4,11)
19 maj 14:31
annabb: rysunekB i D daleko daleko ... B(78,−71) D (−72,79) d1=22 d2=1502
19 maj 16:34
Mila: 1 ) |AC|=22 2*|BD|=300
 300 
|BD|=

=1502
 2 
1 

|BD|=752=|SB|
2 
2) Korzystając z wektorów i przesunięcia równoległego SC=[1,1|, |SC|=2 wektor SB⊥SC⇔ SB=k*[1,−1] =75[1,−1]=[75,−75] S=(3,4)→T[75,−75]⇒B=(3+75, 4−75)=(78,−71) S=(3,4)→T[−75,75]⇒D=(−72, 79) II sposób 1) równanie prostej AC i prostej BD 2) równanie okręgu : (x−3)2+(y−4)2= (752)2 i punkt przecięcia z prostą BD
19 maj 19:22