Wśród uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę dotyczącą posiadanego rodzeńs michał: Wśród uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę dotyczącą posiadanego rodzeństwa i okazało się, że: – prawdopodobieństwo, że losowo wybrany uczeń ma brata jest równe 0,6; – jeżeli wybierzemy losowo ucznia, który ma brata, to prawdopodobieństwo, że ten uczeń ma również siostrę jest równe 0,3; – jeżeli wybierzemy losowo ucznia, który ma brata i ma siostrę, to prawdopodobieństwo, że ten uczeń jest uczniem klasy pierwszej jest równe 0,4. Oblicz jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany uczeń tej szkoły jest uczniem klasy pierwszej, który ma brata i siostrę.
19 maj 14:21
annabb: 0,6•0,3•0,4=0,072
19 maj 16:07