Wyznacz symetralna odcinków alicja : dane są punkty A(2.9) B(−3,1) C(4,−3) D(−2,−7) Wyznacz symetralna odcinków AB, BC, CD, BD, DA, AC prosiła bym o dokładne rozwiązanie, kompletnie nie umiem tego rozwiązać
19 maj 14:14
19 maj 16:09