wykres funkcji TłumokMatematyczny: Jak narysować taki wykres funkcji? f(x) = x2 + x24 +x38 + ...
19 maj 13:41
ICSP:
 x x x x x x x 
f(x) =

+

* (

) +

* (

)2 +

* (

)3
 2 2 2 2 2 2 2 
19 maj 13:42
TłumokMatematyczny: Nadal nie wiem
19 maj 13:48
ICSP: f(x) = a + a*q + a*q2 + a*q3 + ... Teraz lepiej widać?
19 maj 13:53
TłumokMatematyczny: Niestety nie wiem
19 maj 14:20
ICSP: To zacznij od prostych zadań na ciąg geometryczny Tzn od rozpoznawania tego typu ciągów Potem zajmij się bardziej zaawansowanymi
19 maj 14:22