tw. Pitagorasa mam pytanie: rysunekobliczyć promień okręgu (AB=0, CD=6) mam BC równe 25, ale jak policzyć OB?
19 maj 12:59
mam pytanie: AB=8 CD=6
19 maj 13:05
fil: Z trojkata ABC
1 |AC||CB||AB| 

|AB||DC| =

−−− wylicz R
2 4R 
19 maj 13:13
mam pytanie: ale mam to zrobić na poziomie podstawówki
19 maj 13:14
annabb: rysunekpodobieństwo trójkątów ( czerwony do zielonego)
4 6 

=

x 4 
6x=16 x=8/3 2R=6+8/3 R=413
19 maj 16:24
mam pytanie: Dziękuję
19 maj 20:08