Wykazać, że Z[ √ 3] jest pierścieniem euklidesowym. ania480: 2. Wykazać, że Z[ 3] jest pierścieniem euklidesowym.
19 maj 12:34
ABC: Ania podaj jawny wzór na normę i koniec
19 maj 14:24