Pliska o pomoc ! Ania: Oblicz sumę liczb naturalnych większych od 60 i mniejszych od 250, które przy dzieleniu przez 6 dają resztę 5.
19 maj 09:19
janek191: a1 = 65 a2 = 71 więc r = 6 an = 65 + ( n −1)*6 = 65 + 6 n − 6 = 6 n + 59 6 n + 59 < 250 6 n < 191 n < 31,8 n = 31 a31 = 245
  65 + 245 
S =

*31 = 3255
 2 
19 maj 09:54