relacja antysymetryczna relacja antysymetryczna: Mam sprawdzić, czy relacja R = { <x,y> ∊ RxR : |x| < |y|} jest antysymetryczna. Mam definicję, że relacja jest antysymetryczna, jeżeli dla każdego x, y (xRy i yRx => x=y). Jak sądzę, poprzednik implikacji xRy i yRx, nigdy nie jest spełniony. Czy mogę więc stwierdzić, że relacja jest antysymetryczna, bo implikacja z poprzednikiem = 0 jest zawsze prawdziwa?
18 maj 16:31
Minato: Jak chcesz pokazać, że relacja nie jest antysymetryczna, wystarczy wskazać parę (x, y) dla której nie jest prawdą, że (xRy i yRx) → x= y
18 maj 19:09
relacja antysymetryczna: Ale właśnie chodzi o to, że według mnie dla relacji |x| < |y| nie ma takiej pary, że xRy i yRx.
19 maj 12:12