Rownanie Joanna: Doprowadź do najprostszej postaci podane wyrażenie (2×−3)² + 2(×−3)²−(√6 ×+3) (√6×−3) A następnie oblicz jego wartość dla x= −2 1/4
18 maj 15:05
annabb: 90
18 maj 20:21