Zbadać czy następujące funkcję zdaniowe są równoważne Łuki: Zbadać czy następujące funkcję zdaniowe są równoważne: x+7 > 2x − 1 oraz x + 7 > (2x−1)2 .
26 mar 17:56
Bleee: Nie... Nie sa
26 mar 17:59
Bleee: Niech x = − 6 Lewa nierówność jest prawdziwa, prawa już nie
26 mar 18:00