Odcięta jaros: Styczna do wykresu funkcji f(x)=x2−8x−1 jest równoległa do prostej o równaniu y = 2x−4. Odcięta punktu styczności wynosi ? Czym tu jest odcięta i jak ją policzyć?
26 mar 17:17
wredulus_pospolitus: jaros −−− z całym szacunkiem −−− 5 sekund z 'wujkiem google': https://www.google.com/search?q=odci%C4%99ta+wykreu&oq=odci%C4%99ta+wykreu&aqs=chrome..69i57j0.3783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
26 mar 17:18
wredulus_pospolitus: krok 1: skoro styczna jest równoległa, to masz jej współczynnik kierunkowy krok 2: współczynnik kierunkowy stycznej = f'(xo) gdzie xo to jest ODCIĘTA punktu styczności krok 3: liczysz f'(x) krok 4: rozwiązujesz równanie: f'(x) = 2 ... wyznaczasz x <−−− to jest odcięta punktu styczności
26 mar 17:21
janek191: rysunek f '(x) = 2 x − 8 = 2 ⇒ x = 5
26 mar 17:28
Janek: W skrócie f(x) = x2 −8x − 1 y=2x − 4 ==> współczynnik kierunkowy a = 2 bo proste są równoległe pochodzą f'(x) = 2x − 8 a=f'(x0) 2 = 2x0 − 8 x0 = 5 Szukamy argumentu na osi X tzw osi odciętych emotka
26 mar 17:40