zz poziomka: Ile ciepła trzeba dostarczyć n=5 molom dwuatomowemu gazowi doskonałemu, aby jego temperatura wzrosła o 50oC?
26 mar 16:18
Leszek: dla przemiany izobarycznej : Q = n cp ΔT, cp = 7/2 R dla przemiany izochoryczej: Q = n cv ΔT, cv = 5/2 R
26 mar 19:15