Jak to rozwiązać? Fiona:-*:-*:-*: Jacek i Placek umówili się w centrum miasta między godziną 16.00 a 17.00. Każdy z nich postanowił czekać na drugiego, niedłużej niż 20 minut. Jaka jest szansa, że dojdzie do spotkania? Przyjmujemy, że oboje panów przybywa do celu w ustalonym czasie oraz, że szansa dotarcia do celu w określonym przedziale czasu między 16.00 a 17.00 zależy jedynie od jego długości.
26 mar 15:27
wredulus_pospolitus: Wariant 1: Jacek przychodzi o jakieś porze pomiędzy godziną 16:20 a 16:40, wtedy aby doszło do spotkania, Placek musiał przyjść gdzieś w 'oknie' 40minutowych (X − 20 min ; X + 20min)
 1 2 2 
P(A1) =

*

=

 3 3 9 
Wariant 2: Jacek przybył o jakieś porze pomiędzy godziną 16:00 a 16:20, wtedy aby doszło do spotkania, to Placek musiał przybyć gdzieś w przedziale (16.00 ; X + 20min)
 20 min + 40 min 
średni 'okno' tego przedziału to:

= 30 min
 2 
 1 1 1 
P(A2) =

*

=

 3 2 6 
wariant 3: Jacek przybył o jakieś porze pomiędzy godzina 16:40 a 17:00 <−−− analogicznie do wariantu (2)
 1 1 1 
P(A3) =

*

=

 3 2 6 
 4 
P(A) =

 9 
26 mar 17:17
wredulus_pospolitus:
 5 
Tfu .... P(A) =

 9 
26 mar 17:17