Geometria STB: Dany jest trójkąt o wierzchołkach A (−3, − 5) B (6, − 2) C (1, 3). Wyznacz współrzędne punktu D oraz długość odcinka AD, gdzie D jest spodkiem wysokości CD trójkąta ABC
26 mar 14:55
f123: Podstawa |AB| Krok 1: znajdujesz wzor prostej przechodzacej przez dwa punkty −> A i B Krok 2: wyznaczasz prosta prostopoadla do wyznaczonej prostej przechodzaca przez wierzcholek C Krok 3: Aby znalezc wspolrzedne D, znajdujesz punkt przeciecia się powyzszych prostych Krok 4: dlugosc odcinka |AD| majac wspolrzedne A i D latwo obliczyc
26 mar 15:00