dowody w geometrii kubsde: rysunekKorzystają z podanych informacji, uzaadnij że x=y. x=a2 y=AB*CD widzę że trójkąty ABG, GFE oraz CED są podobne, ale nie wiem jak to pokazać.
26 mar 14:54
f123: Trojkaty ABG i CDE sa podobne z cechy (kkk),
a x 

=

=> a2 = xy
y a 
26 mar 15:06
Szkolniak: |AB|=z |CD|=h ΔABC~ΔECD (cecha kkk)
 |AB| |EC| z a 
stąd:

=


=

⇒ a2=z*h, cnw.
 |BG| |CD| a h 
26 mar 15:09
Jan: Wszystkie tr. są prostokątne. BC jest równoległe do GE (bo to kwadrat), stąd równość wielu kątów: <CDE = <GEF, czyli tr. CED i GFE są podobne <GAB = <FGE, czyli tr. GEF i ADF są podobne, a z tego pośrednio tr. ABG i ECD są podobne. No i mamy proporcję: AB/a = a/CD, czyli a2 = AB*CD i już
26 mar 15:16
kubsde: dziękuję
26 mar 15:24