Odchylenie Marcolo: Policzyłemm średnią z rozkładu oraz jej odchylenia. Otrzymałem odchylenie równe 8 i odchylenie równe 9. Miałem porównać okres przepracowania w danej firmie u mężczyzn i u kobiet. Czy tam gdzie odchylenie jest większe to tam pracownicy danej płci pracują dłużej?
26 mar 14:53