Ciąg arytmetyczny Lulu: Dla jakich wartości x liczby x−1, 4, 8 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego?
26 mar 14:16
26 mar 14:18
Jerzy: 2*4 = x − 1 + 8 ⇔ 8 = x − 1 + 8 ⇔ 0 = x − 1 ⇔ x = 1
26 mar 14:29