Wyznaczyć zakres zmienności Z(ϕ) i zbiór spełniania S(ϕ) funkcji zdaniowej Łuki: Wyznaczyć zakres zmienności Z(ϕ) i zbiór spełniania S(ϕ) funkcji zdaniowej
x3−3x2−x+3 

>0
x2+3x+2 
26 mar 13:48
ite: ? ? ? Z(ϕ)=ℛ\{−1,−2} ? ? ? S(ϕ)= (−2,1)∪(3,+)
26 mar 16:08
Łuki: A czy w S nie powinno być: S(ϕ)= (−2,−1)∪(−1,1)∪(3,+) ?
26 mar 17:54
ite: tak, oczywiście nie ma (−1)
26 mar 19:12